Chuyên khoa  
Các bệnh viện hợp tác Các bệnh viện hợp tác  
Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà  
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH TẠI NHÀ THEO YÊU CẦU
Dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà được phòng Khám đa khoa Phúc Sinh triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân không thể đến bệnh viện do sức khỏe, tuổi tác hoặc muốn khám bệnh tại nhà trong không khí gia đình.