Chuyên khoa  
Các bệnh viện hợp tác Các bệnh viện hợp tác  
Gói khám phụ khoa  
     Gói khám phụ khoa của Đa Khoa Phúc Sinh bao gồm các hạng mục:
• Khám phụ khoa bởi bác sĩ nữ
• Siêu âm phụ khoa hay siêu âm bụng (tùy vào tư vấn của BS phụ khoa)
• Pap smear và/ hoặc xét nghiệm huyết trắng (tùy vào tư vấn của BS phụ khoa)
• Đo loãng xương đối với phụ nữ mãn kinh hoặc có các yếu tố nguy cơ khác.