Chuyên khoa  
Các bệnh viện hợp tác Các bệnh viện hợp tác  
Lịch tiêm chủng  
Khám & Tư vấn tiêm chủng:
- Thời gian: 7h00 đến 17h00 từ thứ hai đến thứ bảy
- Bác sĩ phụ trách: BS. ________ - Điện thoại: 0914 008617
 
Tin liên quan