Chuyên khoa  
Các bệnh viện hợp tác Các bệnh viện hợp tác  
Lịch khám dinh dưỡng  
Khám & Tư vấn dinh dưỡng:

- Thời gian : Từ 07h00 đến 17h00 Thứ bảy - Chủ nhật
- Bác sĩ phụ trách: BS  Lương Tiểu Mai - Điện thoại: 0914137457
                            BS   - Điện thoại: 0168 9968444
 
Tin liên quan